ספר ארבעה סוגי מנהיגים: כוחם ומגבלותיהם

של הרב ברנד בפורמט PDF

זה התקציר:

ד’ סוגי מנהיגים כחם ומגבלותיהם ביאור חילוק מנהיגות למלך שופט כהן ונביא, ואפשרות טעות לכל אדם כולל סנהדרין ומלך המשיח, כדי שכל נברא לא יתגאה שנתהפך לבורא או מעין זה תואר מוגזם שאסור לומר על נברא, או שהבורא ית’ מתגשם בו שזה בכלל ע”ז, וביאור כמה פרטי טעות שטעו בזה.

באתר בריתי יצחק  – הרב ברנד, כאן.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.