סוג של רבנים שיש בכל מקום

אמר לענין המפרסמים של שקר, כי על הבעל דבר קשה מאד לטרח עם כל העולם להטעותם מדרך הישר, על-כן העמיד מפרסם אחד במקום פלוני ומפרסם אחד במקום פלוני. ואמר על מפרסם אחד שהוא עקר ראש אלף אנשים, שבודאי לא יקומו בתחית המתים.

  • Rabbi Nachman of Breslov, quoted in Chayei Moharan #537

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.