סגלה – אך לא מכל העמים!

מכון סגולת אמת בראשות הרב חיים פוקס שליט”א, עוסק בחקר אמיתות כתבי יד עתיקים העוסקים בענייני קמיעים , סגולות , מזלות וגורלות הנפוצים. ומוצא את הנתיב ההלכתי ומקיף את כל סוגי הקמיעים והסגולות הנפוצים והנדירים יותר, בראי ההלכה היהודית הנמסרת מדור לדור מן התלמוד ועד דורנו, והכל בהדרכתם הצמודה של גדולי הדור שליט”א.

מכון סגולת אמת מפרסם מחקרים רבים הנמצאים בספרות העתיקה ופעמים גם בכתבי יד עתיקים אשר אינם בנמצא לעיני כל. המקורות משמשים כאבן דרך למבקש לתור אחר מקורותיהם של הקמיעים והסגולות אשר ברובם יסודם בהררי קודש.

חכמינו ז”ל השאירו לנו סודות נפלאים המשמשים יהודים רבים בעיתות מצוקה, אך דא עקא, שגם מדורות קודמים היו אינשי דלא מעלי אשר רמסו ברגליהם כל דבר קדוש ועיוותו רבות מהסגולות עד כדי שימוש מסוכן ובלתי ראוי שנעשה בסודות הקודש.

ופעמים אף נוהגים בני ישראל ה’ ירחם בסגולות אשר מקורם הטמא בנצרות ובאיסלאם וכיוצא באלו, ורבים נופלים בכך מתוך חוסר ידיעה.

לפיכך בא מכוננו ללמד ולהזהיר כל אדם מהו הכשר והישר בעיני ה’ ומנגד – הפסול והאסור…..

דף “אודות” באתר מכון סגולת אמת.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.