נפקא מינא רבתא בהלכות תוארים

אולי אני מלגלג יותר מדי על הפרנסים הממליכים את הגדולים\רבנים, לכולם שמות יקרא. אילולא תורת התוארים, הררים התלוים בשערה, כיצד נדע להכריע במחלוקת שהביא בספר תרומת הדשן סימן ט’ בין “אחד מן הגדולים” לבין “חד מרבוותא”?!

הלא דבר הוא…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.