נחלת השם גליון #47

גליון תורני בעניני ארץ הקודש נחלת ה’

ניתן לתרום בעמדות נדרים פלוס בבתי הכנסת או בנדרים פון טל’ 037630585 קוד 835.

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.