נביאי שקר שבימינו

קטלני הרב אמנון יצחק נגד הרב ניר בן ארצי ונגד האדמור ממישקולץ!!! שקרן!!! נביא שקר

[Video is now missing.]

Published on Feb 17, 2016

הרב אמנון יצחק יוצא על הרבנים ניר בן ארצי ועל האדמור מישקולץ מפתח תקווה ואומר עליהם שהם נביאי שקר נוכלים ושאוי ואבוי אם הם היו בתקופת הסנהדרין

From YouTube, here.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.