מתי מלך שווה כלב?

במדבר רבה ט”ו י”ד:

ירא את ה’ בני ומלך מהו ומלך המליכהו עליך דבר אחר ומלך המלך יצר טוב על יצר הרע שנקרא מלך שנא’ (קהלת ט) ובא אליה מלך גדול וסבב אותה ד”א ומלך יכול אם יאמר לך המלך לך עבוד עבודת כוכבים שתשמע לו ת”ל ירא את ה’ כך מצינו לנבוכדנצר שאמר לחנניה מישאל ועזריה לעבוד עבודת כוכבי’ ולא שמעו לו אמרו לו (דניאל ג) לאלהיך לא איתנא פלחין ולצלם דהבא די הקימת לא נסגוד אמר להם נבוכדנצר הצדא שדרך מישך ועבד נגו אנטוס אתמול אתם אומרים כל מי שהוא מבקש ליקח לו עבודת כוכבים היה הולך לירושלים שנא’ ופסיליהם מירושלים ומשומרון ועכשיו באתם לעשות עבודת כוכבים שלי צדו הצדא שדרך מישך ועבד נגו לא כך אמר לכם הקב”ה שתשמעו למלכות כל מה שהיא אומרת לכם שנא’ (קהלת ח) אני פי מלך שמור ועל דברת שבועת אלהים אמרו לו מלך אתה עלינו למסים ולארנונות אבל לעבוד עבודת כוכבים נבוכדנצר את וכלב שוים ענו שדרך משך ועבד נגו ואמרין למלכא נבוכדנצר לא אמרו אלא נבוכדנצר (דניאל ג) לא חשחין אנחנא על דנא מלתא להתבותך הן איתי אלהנא די אנחנא פלחין ומן ידך מלכא ישזיב (שם).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.