משנה ברורה חשוב

והמשהא מלהפיח אינו עובר על בל תשקצו

משנה ברורה סוף סימן ג’

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.