מצוה מהי

כל דבר שיש בו רצון השם יתברך נקרא מצוה. כי יש תרי”ג מצוות, ואלו התרי”ג מצוות יש להם ענפים רבים, וכל דבר שיש בו רצון השם יתברך, שעושין בו נחת לאביו שבשמים, הוא בחינת מצוה, וצריך לגלגל עצמו בכל מיני רפש וטיט, כדי לעשות איזה רצון ונחת להשם יתברך.

  • Likutei Moharan II 5:15

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.