מצאו את ההבדלים – נ נח ובריסקר

חסיד נ נח ובריסקר עמדו יחד בבית הכנסת.
החסיד צועק “נ”.
והבריסקר אמר “ש…
” החסיד אמר “נ. נח”.
והבריסקר מדגיש “ש… ש…”
החסיד אמר “נ. נח. נחמ” והבריסקר משיב אף הוא “ש… ש… ש…”
עת החסיד השלים את המשפט “נ נח נחמ נחמן מאומן” הבריסקר אמר “שששש שמעעע ישראל…”

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.