מעשה בגר צדק יפני

כומר יפני שהבין מהי האמת והתגייר | מעניין

Published on Feb 14, 2016

נא לא לשמוע בשבת,תודה! – לזיכוי הרבים אנא שתפו!
– שסרטון זה יהיה לבריאות, רפואה הצלחה וזכות לעוסקים בדבר ומשפחותיהם, הצופים בסרטון זה וכלל עם ישראל!!!
וכן לעילוי נשמת כל אותם מעם ישראל שאין מי שיתפלל עליהם! וכלל נשמות עם ישראל

From YouTube, here.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.