מערכות ישראל – מה זה?

במעשה גלית כתוב בספר שמואל (א’ י”ז ח’):

ויעמד ויקרא אל מערכת ישראל ויאמר להם למה תצאו לערך מלחמה הלוא אנכי הפלשתי ואתם עבדים לשאול, וגומר.

מהו “מערכות ישראל”? כתב במצודות מלשון סדרי החיל. וכעת א”ל אחד דעוד יש לפרש, שגם טרם מלך שאול “ראש שבטי ישראל” נסדרו “צבאות” מקומיות להגנה, והם שבאו לעמק האלה, ( וכמו שהיה לפני פרוץ המדינה בימינו, אצ”ל, לח”י, הגנה.)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.