מנטליות של אהבת השם

רש”י שבת ל”א א’:

דעלך סני לחברך לא תעביד, ריעך וריע אביך אל תעזוב (משלי כ”ז) זה הקדוש ברוך הוא, אל תעבור על דבריו שהרי עליך שנאוי שיעבור חבירך על דבריך.

לשון אחר, חבירך ממש, כגון גזלה גנבה ניאוף ורוב המצות.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.