מנהג נשכח בחנוכה

יש אומרים שיש לאכול גבינה בחנוכה לפי שהנס נעשה בחלב שהאכילה יהודית את האויב.

מקור: שלחן ערוך או”ח סימן תר”ע ב’

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.