‘מי לימד לתלמידי הרב ברנד את ‘גוגל אלרטס?

הרב מאיר מאזוז מצטט את הרב ברנד, ראה כאן.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.