מיחוי נמרץ על ביזוי כבוד התורא!

עזבי תורה יהללו רשע ושמרי תורה יתגרו בם!

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

יש מתכונת דומה בהרבה מאד קבוצות מטורפות דומות של “לב ולב”. בלובאוויטש מי שהיה מוכן לכך קיבל מסרים משיחיים ברורים, ואלו שלא, קבלו הכחשות ברורות. בין תלמידי ש”ץ, חלקם אמרו שלא התאסלם מעולם, כי אלו התאסלם, פשיטא מה צריך לעשות, וחלקם, שידעו האמת, ואין האדם מסוגל להכחיש את מה שהוא יודע כבר (כמ”ש ישעיהו ליבוביץ), ביארו שהכל “תיקונים“. וכן, להבדיל, הרב שמואל אויערבאך לקצת אנשיו מספר שהרב שטינמן אפיקורס ועוד, ולחלק האחר שהכל חרחור ריב מצד נכדים של הרב שטינמן (והגירסא הנוחה יותר היא שיוצאת לתקשורת, כמובן).

וכן בברלנד, שיש מי שיודע את האמת, ולהם מעודד יש”ו לחשוב שמותר לצדיק לעבור עברות, כפי שיצא ספר שלם ע”ז מחתנו. ולאחרים, שלא השתבשו כ”כ, הוא מתעקש שהכל שקר וכזב, ואף דואג שלא ישפיעו אלו על אלו (ולכן צוה לשרוף את הספר הנ”ל בשעה שהודפס). ואם מי שחושב שאסור גם לצדיק להרשיע יפגוש במי שמבין שכן היה במציאות, יהיה “רש ואיש תככים נפגשו…”

מעניין שזה אכן כמעט לא קורה.

להלן מודעא רבא לאורייתא מאתר “ברסלב אמת” בענין אליעזר בן עטיא ברלנד יש”ו:

Reprinted with permission.

שרידי מאמיני ש”ץ הולכים וכלים על כבד סבא סבא פסל מיכה קו”ץ ודרד”ר אליגזל בר נידוי שריליט”א, זקן שבטומאה והוא עטה טלית, רשע בן רשע, נואף בן נואף בעל העברות לשמה. והוא כחד מקמאי דסדום ועמורה, מקים עולה של שבתאות, רועה בנות ישראל והעביר תלמידים הרבה.

ושמתי את פני באותו האיש חפר גומץ ופרץ גדר ובמשפחתו, בב”א.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.