מותר – אבל ראוי לכוף יצרו?

ספר חסידים סימן שפ”ט:

והנה עתך עת דודים (יחזקאל ט”ז ח’). כשעומדת על פרקה אז יש לעשות נשואים, כי כשהאיש לוקח קטנה שאינה ראויה לביאה ולהריון, כאלו הוא בא בזנות עליה כשאינה יכולה להתעבר שאינה ראויה להריון, ואמרו שמעכב את המשיח, ואמרו כהן לא יקח איילונית.

וכתיב (ויקרא כ”א ז’) אשה זונה [וחללה] לא יקחו, ואע”פ שלישראל מותרת, שאף אלו דברים שהתירה תורה ליתובי היצר, ואע”פ שאינו טוב.

כדאי לראות את השאר בפנים.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.