מה יאמרו הגוים או למה יאמרו הגוים

הרב כהנא על חג החנוכה לפעמים צריך אלימות

Uploaded on Dec 20, 2011

הרב כהנא על חג החנוכה לפעמים צריך אלימות,
הרב כהנא בשנות השבעים בכנס של הליגה להגנה יהודית.
האם המכבים זרקו פרחים על היונים?
לסרטים נוספים אתר הזכרון לרב כהנא
www.rabbikahane.org

From YouTube, here.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.