מה התכוין החזון איש?

כידוע, החזון איש עודד לימוד לאחר החתונה ב”כוללים”. האם הוא התכוין שכך ננהג לעולם? הרב יצחק ברנד מבהיר.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.