מהי משנת ליבוביץ במילה אחת?

אותה המילה ששימשה כתשובה לשאלה ריטורית אחרת בה היה רגיל:

מהי המילה הראשונה בשלחן ערוך?

יתגבר!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.