מהדורה תורנית מפוארת של ספר מקבים

 מצ”ב כאן דוגמא מכובדת מתוך הספר (באיכות נמוכה יותר מהספר הנדפס) לשם התרשמותכם.
Reprinted with permission.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.