לעשות מהתורות תפלות

האם צריך לכבוש כעת את כל ארץ ישראל

מצוות כיבוש ארץ ישראל ● למה השופטים והמלכים לא כבשו את הפלשתים ● ציווי מיוחד לגרש את הפלשתים ● כובשי ארץ ישראל – דוד וירבעם ● תירוץ על הקושיה למה המלכים הצדיקים לא כבשו כל א”י ● הגוים תחת ידינו ובכל זאת א”א לגרש אותם ● הנהגה עליונה מעכב מצוות כיבוש ארץ ישראל בשלימות ● התעוררות מן השמים ● מסקנת המאמר הזה ● הקמת ממשלה יותר טובה

המשך לקרוא

מאתר בריתי יצחק – הרב ברנד, כאן.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.