לעולם ילמוד אדם תורה ואחר כך יהגה

קונטרס “סדר דרך הלימוד”

קונטרס "סדר דרך הלימוד"
סדר דרך הלימוד, על פי דעת רבנו הקדוש והנורא, אור הגנוז והצפון, בוצינא קדישא עילאה, אדונינו, מורינו ורבינו רבי נחמן מברסלב זכותו יגן עלינו.

♦ ♦ ♦

גם הוספנו התעוררות ללימוד שולחן ערוך בכל יום

♦ ♦ ♦

מוהרא”ש ז”ל אמר: מי שמרגיל את עצמו ללמוד על פי סדר דרך הלימוד של רבינו ז”ל, הוא דווקא יכול לעבור ולהיות ולטייל בכל מקומות התורה הקדושה: תנ”ך, משניות, בבלי, ירושלמי, תוספתא, וכל המדרשים כולם, וספרי הזוהר והתיקונים וכל ספרי הפוסקים: רמב”ם, טור ושולחן ערוך, וכל ספרי קבלה וחסידות ומוסר, כי העצה הזאת היא נכונה למי שמבינה ולמי שרוצה להודות על האמת, ועם העצה הזאת יכולים להיות מתמידים לכל החיים.

(אמרי מוהרא”ש, חלק ב’, סימן תתכח)

♦ ♦ ♦

כל מה שלמד אדם בעולם הזה והיה נמנע אצלו לעמוד על אמיתת כוונת הלימוד בשלמות – יזכה להבין על אמיתתה בעולם הבא.

(ספר-המידות, אות לימוד, סימן ח)

הרגל הלימוד הוא עולה למעלה על קיום כל המצוות.

(ספר-המידות, אות לימוד, סימן לג)

ילמד אדם אפילו בלא הבנה.

(ספר-המידות, אות לימוד, סימן לח)

לחץ כאן לקריאה והורדה

מאתר ברסלב סיטי, כאן.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.