לימוד הלכות צרכי ציבור – טוב מאוחר מלעולם לא

מורי ורבותי ידידי ורעי
להלן מייל שקבלתי הבוקר בצירוף הקטע מדברי ר’ יצחק פינדרוס אליו מתייחס הכותב.
ליניק לכל ההרצאות יישלח בעזה”י בקרוב.
אליהו
לכבוד הרב אליהו סולוביציק
 
יש שכר לפעולתכם
 
כנראה בעקבות יום היון, והרצאתו של הרב פינדרוס על העדר ידע הלכתי, תורני או יהודי בכלל, לו ולחביריו, בקביעת סדר עדיפויות לחלוקת כספי ציבר, ושאר עיניני כלכלה בתחום המונציפאלי, הוחלט במפלגת דגל התורה להקים גוף רבני שיענה לשאלות של נציגי הציבור של המפלגה בעיריית ירושלים. הרבנים שנבחרו הם ר’ דוד כהן, ראש ישיבת חברון, ר’ ברוך סולוביציק ראש ישיבת תורת זאב, ור’ יוסף אפרתי, ראש בית המדרש להלכה והתיישבות. 
 
השלב הבא הנדרש הוא הקמת בית מדרש, או כולל מיוחד של אברכים ת”ח שתפקידם יהיה לצקת תוכן יהודי, תורני, הלכתי לשאלות העומדות על הפרק ולהציגם בפני הרבנים כשאלות חכם, עם כלים תורניים מתאימים  להתמודדות עם השאלות, ולהקל עליהם לענות דבר התורה לשלוחי הציבור. יש להניח גם, ובנימה אופטימית נוסיף שהדיונים בוודאי יהיו שקופים, וההכרעות יועלו על הכתב, ויהוו בסיס הלכתי תורני להלכות ציבור בשאלות כלכליות.
 
ר’ אליהו, תפרסם את העניין מתוך תקווה שמישהו יתעורר ויקים כולל כזה, לתפארת לימוד התורה וקיומה. 
 
חיים פרבשטיין
 
 
 
 

אליהו סולוביציק

   052-3370575 

פינדרוס

Reprinted with permission.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.