ליבוביץ הליברטריאן

חופש הפרט ותפקיד המדינה במשנתו של פרופ’ ישעיהו ליבוביץ’ ז”ל

פרופ’ ישעיהו ליבוביץ היה מדען והוגה דעות ידוע. התבטאויותיו הקיצוניות והפרובוקטיביות בענייני מדינה ודת זכו לא פעם לכותרות ולגינויים. עמדותיו המדיניות היו “עמוק בשמאל” המדיני, יצרו כותרות, וכך הוא קוטלג. לעומת זאת, דעותיו על חופש הפרט ותפקידה המצומצם של המדינה כמעט ולא זכו לתשומת לב. אפילו הערך עליו בוויקיפדיה לא מציין זאת. פרופ’ ליבוביץ’ הלך לעולמו בשנת 1994.

2381

הנה ציטוטים מדבריו ברוח “קו ישר”:

O “מאחר שרוב בני האדם הם טיפשים ורשעים, הרי שגם שלטון הרוב הוא שלטון הטיפשים והרשעים, וזאת אנחנו הרי רואים ממש בכל העולם כולו.”

O “בדמוקרטיה זכותו של האדם, למרות היותו טיפש, לבחור את השלטון הרצוי לו. עם זאת, אין ערובה לכך שהזכות הזו הניתנת לו היא לטובה.”

O “אין סילוף גדול יותר של מושג הדמוקרטיה מאשר ההנחה שהרוב מוסמך להחליט על ערכים. מה ההבדל בין דיקטאטור המחליט מה טוב ומה רע לבין המון בני אדם, שמחליטים על הדבר הזה? אנחנו אומרים שהדיקטאטור הוא רשע או מטופש, אבל כל אדם יכול להיות רשע ומטופש. זאת אומרת, גם הרוב של בני האדם יכול להיות רוב של מטופשים ומרושעים. ולכן, המהות הפנימית של הדמוקרטיה אינה בשלטון רוב, אלא במשטר שבו הסמכויות של השלטון מוגבלות, ללא תלות בכך אם זה שלטון של יחיד או שלטון של הרוב.”

“חז”ל ידעו יפה מאוד את התופעה של ‘תלמיד חכם שאין בו דעת’… והיום העולם מלא תלמידי חכמים שאין בהם דעת, הם אינם מבינים שום דבר.”

O “יחסו של האזרח (שאינו פאשיסט!) למדינתו – למה הוא דומה? ליחסו של האדם העובד לכלי עבודתו.”

O “מבחינת גישה אנטי-פשיסטית, הן הומניסטית הן דתית, אין לייחס למדינה ולממלכתיות משמעות ערכית. ולא זו בלבד אלא שאין לראות במדינה אפילו מכשיר להגשמת ערכים. המנגנון המדיני-שלטוני מקוים משום הצורך שיש בו; לשמור על מינימום של בטיחות ושל תקינות המציאות החברתית.”

O “אנו, שאין אנו פאשיסטים, אין אנו מבקשים מן המדינה אלא שלא תפריע לבני-אדם לחתור לקראת אותם דברים שהם בשבילם ערכים. מבחינה זו, יתרונו של משטר מתבטא במידת חולשת המנגנון השלטוני: ככל שהמנגנון השלטוני מסוגל פחות לכוף את רצונו על נשלטיו, טוב יותר. אמנם, מן ההכרח לתת למנגנון השלטוני כוח-כפייה… אבל את הכוח הזה יש לצמצם למינימום.”

המשך לקרוא

מאתר קו ישר, כאן.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.