לא תקום פעמים צרה

דבר אחר, והשלישית יותר בה, שאין מתיישבין בארצם אלא בגאולה שלישית. גאולה ראשונה זו גאולת מצרים, שניה זו גאולת עזרא, שלישית אין לה הפסק

– מדרש תנחומא פרשת שופטים

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.