כשיבא לידך הביאהו לידי

תוך כדי זרזוף באתר עיבוד הקלף של הכותב הרב יהודה שרז שליט”א, מהכא להתם גיליתי אסופת מאמרים בדרך המחקר התורני של הרב מיכאל חימי בבירור שיעור גריס בכתמים, מה נכלל באיסור זמר בזמן הזה, קונטרס בעניין זה אלי ואנוהו, ועוד כמה אוצרות. יש שם גם מייל ליצירית קשר.

ראו אתר הרב מיכאל חימי מו”ץ ומוהל, כאן.

שווה בדיקה.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.