כפרות – מנהג שטות?

גם הכותרות בשו”ע נכתבו ע”י המחבר, כידוע. כותרת סימן תר”ה “מנהג כפרות בערב יום כפור”. שמעתי שבדפוסים ראשונים היה כתוב: “מנהג כפרות בערב יום כפור מנהג של שטות הוא“.
לא ראיתי בעצמי.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.