הבסיס לחוקי המדינה הוא אך ורק כפיה

“כל מדינה מבססת את חוקיה על כוח הכפייה, אולם חוק הבא לקעקע את עיקרי האמונה עלול להיכשל. מולו יתייצבו פלוגות מתאבדים, גיבורי רוח, שכל כפייה לא תוכל להם. נמצא שהחוק לא יחול עליהם, והמדינה תצא וידה על התחתונה. לפיכך שלטון החרד על כבוד מדינתו נמנע מלחוקק חוקים שלא יוכל .לכפותם”

– החזון איש בדורותיו עמוד שב, וכן משה שנפלד ב”דגלנו” חשוון תשי”ד

From Wikiquote, here.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.