כלל גדול בהפגנות

כשמרימים ידים תרים רגלים.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.