כי בתחבלות תעשה לך מלחמה ותשועה ברב יועץ

כך נגנזים התוכניות

בעזה”ש הגדול הגבור והנורא קונה שמים וארץ

י. אהליאב

עם ישראל ‘עם קשה עורף’. [מאד] קשה להם לקבל, והרבה יותר קשה לסקל המקובל.

טוב שכך? אולי, אולי לא, לא יודע. אך צריכים להתחשב עם זה.

* לפני כ100 שנה איזה אדמו”ר דן על דג שברייתו דג שהוא התכלת העידה עליה התורה, היום שמגלים חילזון ממנה צובעים תכלת זה לא מתקבל על הציבור החרדי. (יש לציין שאלו שפטפטו בעשרים השנים האחרונות בענינה דיבורי סרק וראיות שאינם מוכרחות (גם בעד) לא קידמו את הענין, ועתידים (לכאו’) ליתן ע”ז את הדין, אולם יש שכונתם לשמים).

* לפני כ150 שנה דנו על בניין בית הבחירה וחידוש הקרבנות כשזה לא מעשי בעליל, כיום הדיון בזה נראה מיותר לחלוטין.

* לפני כ50 שנה (בתחלת קום המדינה) דן איזה רב על הקמת הסנהדרין, כשהרקע מסוכן ולא מתאים וזה עורר התנגדות גמורה של גדולי הת”ח שבדור, וכמובן הסוגיא נגנזה, והיום מי שחושב בכיוון הזה אוטומטי מוציא את עצמו מן הכלל.

חכמים, הזהרו בדבריכם!

רוצים לקדם ענין מלכות יהודה ושלטון ע”פ התורה והמצוה, בנין הר בית ד’ ולעבדו בזבחים ופסחים, תמידין ומוספין וכיוצא בדברים עיקריים אלו – עם שני תנאים:

א – לא לפרסם דברים בעלמא, רק דברים מבוססים על ראיות איתנים לא יכזבו, תוך התחשבות בטענות המתנגדים, ולבאר בקצרה, ישר ולעניין.

ב – לעבוד בזרם שוטף בכל המישורים ביחד, ובהסכמת גדולי הת”ח. וכמדומה שבטפטוף טיפין טיפין קמא קמא בטיל ליה, וזה רק מחזק החיסון הציבורי. מה לעשות, זה המציאות.

“וכיון שנתקבצו גליות נעשה דין ברשעים כו’ כלו הפושעים מתרוממת קרן צדיקים כו’ בירושלים” (מגילה י”ז ב’)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.