ישראל אורייתא וקודשא בריך הוא חד’ – שקר’!

אין כזה לשון בשום מקום בחז”ל ובזוהר, וזה כפירה בעיקר. ישראל אינו אחד עם אלהיו.

תבדקו במקורות לבד. אכמ”ל.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.