יהודי כשר פירושו בלי תיירע

יש להיות תורני באמת, לא “תיירעדיג”!

הנה ציטוט מהרב יצחק ברנד שליט”א:

… דת נתפס בעיני הציבור שמצומצם בבית המדרש ובחלקי התורה שהיו נהוגים בגלות, אבל לא מתרחבים בעניני א”י וכלכלה, וכן זה לשון תורה, שנכון שתורה כוללת הכל אבל מה שנתפס בעיני הציבור הוא מאוד מצומצם, כלשון מפלגה יהדות התורה, שבתוך התורה של מפלגה זו לא נכלל א”י ולא מדינה ולא לאומיות ולא כל דבר שכולל עם ישראל בכללות, ולא בנין בית המקדש ולא כל דבר שלא היה נהוג בגולה, וכדוגמה קיצונית לשון הרב שך, “גודל השטחים לא מעלה ולא מוריד העיקר זה התורה”, היינו שאצלו בתורה לא כלול גודל השטחים אף שכל התורה מלא מזה

הציטוט מתוך תגובת הרב למגיב על מאמרו באתר בריתי יצחק, כאן.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.