חשמל ממשלתי שהחשיכה עיניהם של ישראל

בילדותי פחדתי מהחושך, היום כשאני רואה חשבון חשמל אני פוחד מהאור.

From Harav Benizri, here.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.