חיישינין לרוח רעה?

הנה כיתוב שעל נטלה במפעל מזון שתחת השגחת הבד”ץ עד”ח המעסיקים יהודים עמי הארץ ועבריינים:

מיוחד לנטילת ידים

לפני תחילת העבודה

כפי הוראת הבד”ץ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.