חידושי הרב שך – חובה לפרסם

[הרב שך] נהג לומר: “למען שלום עם האומות השכנים – ויהיה פחות שפיכות דמים, חייבים להחזיר משטחי א”י!

והוסיף: “באם היה שיחזירו את כל ארץ ישראל ועי”ז יהיה שלום ויתמעטו שפכ”ד, חייבים להחזיר את כל ארץ ישראל! אבל אני לא יכול להגיד זאת ברבים כי זה יהיה דבר פלא לרבים – שלא יתקבל על דעת השומעים!”.

מקור: אתר כיכר השבת כאן.

הרב שך הינו אחד הרבנים שאשמים במישרין בכל הרוגי אוסלו, ועוד. לדעתי, כשאדם מסוכן (כפשוטו) מבקש להסתיר דעה ספציפית שלו, יש לפרסם את אותו דעה – על שמו, בכל הכח, כדי שאחרים ידחו את כל השיטה כולה.

יש באותו מאמר עוד פנינים, כגון זו:

לאדם ששואלו האם “לבקר” בעיר חרדית חדשה שנבנתה מעבר לקו הירוק השיב: “זה איסור דאורייתא – יש בזה משום התגרות בעכו”ם!”.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.