חדש אסור מה”ת הוא מדת סדום

והרבנים שדוגלים בו קציני סדום.

בראשית רבה נ’ ז’:

ויאמרו האחד בא לגור וישפוט שפוט, דין שדנו ראשונים אתה בא להרוס?

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.