זעקה ממזרח גליון # 17 – סליחה על האיחור

זעקת עולם התורה נוכח סכנת גזירת הגיוס

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.