ויאמינו בה’ ובמשה עבדו

ה”ביאורים” החסידיים בפסוק “ויאמינו בה’ ובמשה עבדו” קשים ומרים.

סנהדרין ס”ג א’:

אמר רבי יוחנן, אלמלא וי”ו שבהעלוך נתחייבו רשעיהם של ישראל כלייה.

כתנאי, אחרים אומרים אלמלא וי”ו שבהעלוך נתחייבו רשעיהם של ישראל כלייה אמר לו רבי שמעון בן יוחאי, והלא כל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולם, שנאמר בלתי לה’ לבדו. אלא מה תלמוד לומר אשר העלוך, שאיוו אלוהות הרבה.

כוחו של וי”ו…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.