והחזיקו בכנף איש יהודי – מו”מ במצות תכלת

טעימה מספר ‘כנף איש יהודי’ – 40 עמודים ראשונים:

Download (PDF, Unknown)

את הספר המלא ניתן לרכוש בחניות הוצאת יפה נוף ובבתי הכנסת.

Reprinted with permission.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.