התחיינה העצמות האלה

שלום רב לכל החברים, נתבקשתי להעביר קובץ קינות זה, שעניינו לעורר את הלבבות למצבנו כעת. תקותי שאחר האבלות של תשעה באב עדיין יש מקום בלב להכיל את הקינות הללו, שנכתבו על-ידי חד מן חבריא, החפץ בעילום שמו.

Download (PDF, Unknown)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.