התחברות לרשעים – מי רשע גדול יותר?

לאחר גירוש גוש קטיף צוטט הרב מרדכי אליהו בראיון לשבועון ‘מעייני הישועה’, מערב ר”ה תשס”ו:

אני בעד התאחדות (חזית דתית ש.ה). אני נגד החלק מאגודת ישראל שבא והתחבר לממשלה. איך אתם מתחברים לממשלה שמקצצת תקציב של ישיבות? איך אתם מתחברים לממשלה שפועלת נגד התורה ונגד היהדות? איך מתייחסים לשאלה של ההתנתקות ושאר הדברים?! חלק מאגודת ישראל הולכים ועושים את המעשה הזה. הם טוענים שהם שאלו את הרבנים – אני לא מאמין להם”.

שאלה: “הרב אלישיב לא נתן להם?”

תשובה: “אני לא מאמין להם ששאלו. אולי עשו ורק אחר כך הלכו לשאול. אולי הרב אלישיב שתק להם. עצם העניין שהלכו לשאול דבר כזה זו שגיאה. מה יש לשאול?! זה דבר שהוא תמוה! מה פתאום להתחבר לרשעים. מה ההווא אמינא?!”

מקור: אתר ישיבה, כאן.

הערה: לעניות דעתי אין לתמוה כיצד התחברו הללו לרשעים. והרי גם חברי כנסת חילונים לא כ”כ מדקדקים במצוות…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.