הרצאה בספרייה הלאומית: נתגלו כתבי יד חדשים

שלום לידידי, מורי ורבותי
ברשותכם, אני מצרף לכאן הזמנה מהספריה הלאומית בירושלים.
מדובר בכתבי יד משובחים, ראשונים במעלה, שהספרייה הלאומית רכשה לטובת לומדי התורה.
ההרצאות במושב, ניתנות מפי היסטוריונים מהחשובים ביותר בתחום מחקר מדעי היהדות.
בכבוד רב,
אליהו סולוביציק

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.