הרב שלום יהודה גרוס: מאחורי הקלעים אצל רבי יואל מסטמר

 

ראה כאן את הסרטון. אגב, הרב גרוס עזר בהגהת ספר “ויואל משה” וכן “על הגאולה ועל התמורה”.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.