הרב ברנד שליט”א על המתנגדים לביקור בהר הבית

יש למצוא כאן.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.