הרב ברנד שליט”א: מה לומדים מהחשמונאים?

חנוכה, קרבנות, והצהרת טראמפ

החשמונאים לחמו בלי משיח ● החשמונאים לא יכלו להיות משיח ● התיקונים שהחשמונאים עשו ● בענין חידוש המזבח ● עיקר שם חנוכה בגלל חנוכת המזבח ● עיקר גזירת היוונים בגלל התרשלות בעבודת הקרבנות ● ההתרשלות בזמננו ● הצהרת טראמפ, ההכרה בירושלים כעיר הבירה ● המסר של מאמר זה ● עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל ● לאו דוקא בביאת הגואל אלא חורבן קהילות חו”ל וקביעתן בא”י ● שיקבעו בארץ ישראל מחייב השתדלות מצידינו ● המעון של התורה הוא רק בא”י, ולא במדבר ולא בחו”ל

19:33 (18/12/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

המשך לקרוא…

מאתר בריתי יצחק – הרב יצחק ברנדכאן.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.