הרב ברנד: האם לשנות נוסח נחם בזמן הזה?

העיר החרבה והבזויה והשוממה?

נוסח “נחם” בימינו ● דעת הגאון הרב עובדיה יוסף זצ”ל ● דעת הגאון הרב דוד חי הלוי זצ”ל ● ביאור המאמר “הלואי שתבואו ותטמאו את ארצי” ● שני תקופות

18:38 (16/07/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

המשך לקרוא

מאתר בריתי יצחק – הרב יצחק ברנדכאן.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.