הרב ברנד אודות פרסומי ניסא בראש הומיות

הרב ברנד במאמר חדש בעד מבצע ליובביץ’ של הדלקת נר חנוכה בכיכר העיר, אף שאינו מתיחס לרשות פרטית, משום פרסומי ניסא.

ובתוך דבריו מוסיף:

“אנחנו לא מחסידי חב”ד, אולם דברים שחסידי חב”ד עושים בצורה טובה, אנו מעריכים זה מאוד וכן כל יהודי ויהודי שעושה דבר טוב, אף אם יש דברים שאין אנו מסכימים אתו, מ”מ צריך להחשיב החלק שהוא עושה טוב.”

ראה שאר המאמר באתר בריתי יצחק – הרב יצחק ברנד, כאן.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.