הסברה פשוטה לנוער בנושא צה”ל

הדרכה מעשית ל’בן הישיבה’, נזר הבריאה ותפארתה, הנקלע בסערת התקופה ל”לשכת האפסים”

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.