המשך: כפרות – מנהג שטות?

בפוסט קודם כתבנו:

גם הכותרות בשו”ע נכתבו ע”י המחבר, כידוע. כותרת סימן תר”ה “מנהג כפרות בערב יום כפור”. שמעתי שבדפוסים ראשונים היה כתוב: “מנהג כפרות בערב יום כפור מנהג של שטות הוא“.
ב”תורת אבא” נטען שב18 המהדורות הראשונות של השלחן ערוך נכתב בכותרת “מנהג שטות”. ארבעה מתוכם יצאו לאור בחיי מחבר השלחן ערוך עצמו. יש לו גם צילום הדף המקורי.

ראו זאת כאן.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.